Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 juni, 2024 - 15:48

Tillsynen av nedgrävda kadaver påverkar inte ÅMHMs arbetsbörda

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, utökar tillsynen av nedgrävning av nyttodjurskadaver.

Tillsynen sker i samband med andra inspektioner som man ändå skulle ha gjort. Det innebär därför att det inte blir någon större skillnad på arbetsbördan eller kostnaden för ÅMHM. 

Den utökade tillsynen gäller under 2024 och genomförs av de egna veterinärerna vid myndigheten tillsammans med miljöskyddsinspektörerna. 

– Vi kommer att kolla detta i samband med andra kontroller och då går vi efter hur många djur som dött på anläggningen och ser om det finns dokumentation över var dessa djur grävts ner, säger Annett Pfeifer som är tillsynsveterinär hos ÅMHM. 

Man får inte gräva ned djurkadaver på ett grundvattenområde, ett skyddsområde för vattentäkt eller närmare än 250 meter från en brunn eller sluttning mot ett vattendrag. Den extra tillsynen gäller nyttodjur som får, getter och nötkreatur och bör helst dokumenteras med koordinater under minst två år. 

Bokföringsskyldigheten gäller inte häst.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »