Publicerad: måndag, 8 juni, 2020 - 22:08Uppdaterad: måndag, 8 juni, 2020 - 22:08

Låg tröskel för anmälan om våld i nära relationer

Dagspasset började med ett hemalarm till ett par som hade grälat. Så inleds polisens pressmeddelande över måndagens arbetspass.

Polisen valde att upprätta brottsanmälningar på basen av den information man fick på plats. Polisen påminner om att ett av verksamhetsmålen är mot just våld i nära relationer och därför har man låg tröskel för att registrera anmälan och vidta åtgärder där man misstänker att det förekommit våld.

- Brottofferjouren kopplas också in i fall som klassas som våld i nära relation och också i andra fall, skriver polisen.

Förutom polisen finns det andra myndigheter som polisen samarbetar med och som kan erbjuda hjälp för de individer som har blivit utsatta för våld i nära relation.