Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 april, 2021 - 06:26Uppdaterad: tisdag, 20 april, 2021 - 10:13

Jansson leder Vikingaåsenbygge

Dennis Jansson är vald till ordförande för den byggnadskommitté som är tillsatt med anledning av om- och tillbyggnaden av Vikingaåsens skola i Jomala.

Peggy Eriksson är vice ordförande och Magnus Nordin sekreterare. Övriga ledamöter är Pia Axberg, Henrik Flöjt, Dick Klingenberg och Linda Valve.
Skolan ska byggas om och till för tre miljoner euro. Kommitténs uppdrag är att inkomma med huvudritningar och preliminär arbetsbeskrivning eller motsvarande projekthandlingar till kommunstyrelsen för godkännande. Därefter handhar man bland annat ansvaret för slutliga ritningar, detaljplanering och ansökan om bygglov.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »