Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 3 juni, 2021 - 17:15Uppdaterad: torsdag, 3 juni, 2021 - 17:43

Gunell frågade om IHN i lagtinget

Under onsdagens frågestund i lagtinget frågade Camilla Gunell (S) hur landskapsregeringen hanterar virussjukdomen IHN, som konstaterats vid en fiskodling på Åland.

Hon säger att hon erfarit att sjukdomen är mer utspridd än vad som hittills framkommit och hon undrar också vad sjukdomen kan innebära för åländsk fiskerinäring.

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) svarade att hon inte informerats om att IHN skulle spridits till andra odlingar. Vid konstaterad smitta kan det bland annat vara frågan om nödslakt.

Sirpa Kiviruusu, enhetsdirektör för tillsyn över sjukdomar vid Livsmedelsverket ser det inte som sannolikt att IHN skulle vara utbrett över hela Åland och hon säger att man tillsvidare har kontroll på läget, men att det är mycket viktigt att utrota sjukdomen. IHN är en virussjukdom bland fiskar som inte drabbar människor.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »