Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 7 mars, 2018 - 11:42
  • Ålandsbankens resor och pappersförbrukning ökade förra året. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

ÅAB reste mer och använde mer papper

Ålandsbankens affärsresor ökade förra året. Det framgår i årsredovisningen där man i ett kapitel skriver om hur man följer sin årliga miljöplan.

2016 minskade koncernen resandet med cirka 15 procent, men förra året ökade resorna med ungefär 18 procent, främst på grund av flera stora utvecklingsprojekt. Resorna gjordes i synnerhet med flyg. Bankens målsättning är att minska resandet med fem procent per år.
Även papperskonsumtionen ökade inom Ålandsbanken förra året, med 36 procent. Målet är en årlig minskning om fem procent, och ökningen 2017 berodde bland annat på nya regelverk och IT-system som medfört strängare krav på utskick och information till kunderna.

Den totala energiförbrukningen i koncernen låg på ungefär samma nivå ifjol som 2016.

Osäker framtidsprognos

I årsredovisningen kan man också läsa att Ålandsbanken förväntar sig att rörelseresultatet för 2018 blir bättre eller i nivå med resultatet för 2017 som landade på 26 miljoner euro. Bankens styrelse påpekar att Ålandsbanken är beroende av ränte- och aktiemarknadens utveckling och att det finns en oro gällande den ekonomiska utvecklingen på flera betydande marknader. Därmed finns det också en betydande osäkerhet i styrelsens framtidsprognos.

I årsredovisningen publiceras alltid uppgifter om ersättningarna till vd:n. Under 2017 betalades drygt 356.000 euro ut till vd Peter Wiklöf inklusive naturaförmåner och rörliga ersättningar. Wiklöfs månadslön var 24.000 euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »