Publicerad: tisdag, 13 november, 2018 - 17:28
  • ÅHS chefläkare Olli-Pekka Lehtonen

Lågt deltagande i ÅHS personalvaccination

Nu har den omdebatterade vaccineringen av ÅHS-personalen inletts. Men intresset för att delta tycks vara lågt.

Från och med mars månad ställs det krav på att personal inom hälso-, sjuk- och socialvården som arbetar med personer i högriskgrupper har skydd mot vattkoppor, mässling och säsongsinfluensa. För de som arbetar med spädbarn krävs även vaccin mot kikhosta. Vaccinationen är frivillig och chefläkare Olli-Pekka Lehtonen har inte ännu några siffror på hur många som väljer att vaccinera sig.