• Anders Wiklöf. Foto: Tomas Tornefjell.
  • Björn Blomqvist,vd för Rederi Ab Eckerö och Nils Lampi, vd för Wiklöf Holding. Foto: Tomas Tornefjell.
Wiklöf Holdings vd Nils Lampi och Rederi Ab Eckerös vd Björn Blomqvist intervjuas av Tomas Tornefjell:
Publicerad: fredag, 14 september, 2018 - 13:33, uppdaterad: fredag, 14 september, 2018 - 15:22

Wiklöf köpte Alandiaaktier

Eckerö Shipping har sålt sitt aktieinnehav i Försäkringsaktiebolaget Alandia till bolaget Isbjörn Oy, ett bolag som ingår i Wiklöf Holding-koncernen.

Affären handlar om sammanlagt 13.018 aktier vilket motsvarar 6,6 procent av samtliga aktier i Försäkringsaktiebolaget Alandia. Eckerökoncernen är fortfarande en av Alandia Försäkrings största ägare då moderbolaget Rederi Ab Eckerö äger 22.429 aktier, det vill säga 11,3 procent, i bolaget.

- Vi tyckte att vår investering i Alandia var onödigt stor och bestämde oss för att sälja Eckerö Shippings aktier. Men vi behåller Rederi Ab Eckerös aktier och på så sätt kan vi både äta kakan och ha den kvar, säger Eckerölinjens vd Björn Blomqvist.

Fler Nyheter

Häggblom fortsätter leda Obs

Bert Häggblom fortsätter leda Obunden samling, det kom partiets höstmöte fram till på lördagen. Även viceordföranden Christoffer Virtanen och Ann Carlsson fick förnyat förtroende.

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.