Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 26 november, 2021 - 15:18Uppdaterad: fredag, 26 november, 2021 - 17:44

Tydligare regler för hemundervisningen

Tydligare regler och bättre information behövs för hemundervisningen på Åland.

Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp som ska se på åtgärder som kan avhjälpa behovet. Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunnig vid utbildningsbyrån säger att det blev aktuellt i remissvaren när den nya läroplanen togs fram.

-Lärare har också inkommit med olika funderingar, säger hon.

I regeringsprogrammet nämns ett behov av tydlighet för att garantera en likvärdig utbildning för alla barn på Åland. Nu hemundervisas 99 barn och kommunen har tillsynsansvaret. Kommunen ska pröva att barnets kunskaper motsvarar läroplanen. Där har man efterlyst tydligare riktlinjer hur det ska göras och vem som ska göra det. Arbetsgruppen ska också utreda hur man ska ge bättre information om vad det innebär att hemundervisa ett barn, eftersom intresset är stort från bland annat Sverige

-Det finns ett behov att få korrekt information om vilket ansvar man har som vårdnadshavare om man väljer att hemundervisa och hur arbetssätten inom det går till, säger Katarina Halme-Wiklund.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »