Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 30 september, 2016 - 15:23Uppdaterad: måndag, 3 oktober, 2016 - 12:45

Skärgårdstrafik i riksdagsmotion

Skärgårdstrafiken och gränsbevakningens helikoptrar är temat för två budgetmotioner som Mats Löfström i dag lämnat till riksdagen inför behandlingen av nästa års budget.

Löfström vill öka anslaget för utvecklande av kollektivtrafiktjänster på skärgårdstrafiken mellan Åland och fastlandet. I dag står landskapsregeringen för kostnaderna för den trafiken på cirka 2,4 miljoner euro per år.

-Eftersom förbindelserna även främjar rikets intressen vore det motiverat att riket står för halva kostnaden, skriver Mats Löfström i budgetmotionen.

Den andra motionen har lämnats tillsammans med riksdagsledamöter från Åboland. I den föreslås att resurserna för gränsbevakningen utökas med 400.000 euro så att trafikledningen nattetid blir kvar vid Åbo flygfält vilket skulle gynna trafiken med räddningshelikopter.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »