• Tony Karlström, vd på Alandia Försäkring. Arkivfoto: Marika Kvarnström.
Tony Karlström intervjuas av Bengt Hannus:
Publicerad: onsdag, 16 maj, 2018 - 11:48, uppdaterad: onsdag, 16 maj, 2018 - 15:00

Sammanslagning skapar stor fastighetsägare

Alandia Försäkring och Sjömanspensionskassan planerar att föra över alla sina åländska fastigheter till en gemensam fastighetsfond. Det innebär att närmare 500 hyresbostäder och 15.000 kvadratmeter affärslokaler i Mariehamn förvaltas gemensamt och sköts av ett nytt samägt bolag.

- I samband med vår omstrukturering såg vi det som naturligt att lyfta ut fastigheterna i ett separat bolag, säger vd Tony Karlström på Försäkringsaktiebolaget Alandia. Och med Sjömanspensionskassan som en annan stor aktör får vi större synergieffekt än vi kunnat skapa på egen hand.

Till en början kommer fondens värde att vara cirka 80 miljoner euro och av det kommer två tredjedelar från Alandia en tredjedel från Sjömanspensionskassan.

Ägarandelarna fördelas till en början enligt insatt kapital men Tony Karlström utesluter inte att man på sikt kan ha fler delägare.

Hyresgästerna påverkas inte i någon större omfattning och fastighetsuthyrning och -skötsel sköts fortsättningsvis av samma personer.

Fler Nyheter

Havsgatan stängs av

Havsgatan skall byggas om och för tillfället pågår grävningsarbeten för byte av vatten och avloppsledningar i korsningen Havsgatan och Skillnadsgatan.

Näringslivet skriver till LR om Föglötunnel

Ålands näringsliv har lämnat in en skrivelse till landskapsregeringen där man önskar att upphandlingen för trafiklösningen till Föglö breddas så att man även inkluderar andra trafiklösningar än färjor, till exempel tunnelalternativet.

”Oroande trend” att hotellövernattningarna minskar

Det har gjorts färre hotellövernattningar på Åland hittills i år jämfört med 2017. Åsubs statistik visar att de 14 hotell som ingår i granskningen haft 182.970 övernattningar hittills i år, och det är en minskning med närmare fyra procent jämfört med fjolårets första nio månader.

Äldreomsorgen i Saltvik dyrare än väntat

Socialnämnden i Saltvik anhåller om 147.000 euro i tillläggsanslag eftersom kostnaderna för äldreomsorgen blivit högre än vad kommunen budgeterat för i år.

Karelen, Karelen i Åbo

Förreställningen Karelen, Karelen gästade i helgen Åbo svenska teater där de två sista föreställningarna gavs.

EU-ministrar lyssnade artigt på lantråd och kansliminister

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Nina Smeds
-De lyssnade artigt och kontstaterade att ärendet nu ligger hos riksdagen, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib) om morgonens möte med regeringens EU-ministrar om Ålands krav på en EU-parlamentsplats. Lantrådet och kansliminister Nina Fellman (S) träffade regeringen och det var tredje gången som Åland hördes i frågan.

Nya regler för råttgift

Benny Perokorpi intervjuas av Ann-Christine Karlsson
Nya regler har gjort det svårare att få tag på råttgift. För tillfället är det dessutom brist på giftet i hela landet på grund av att en av leverantörerna haft tekniska problem.

Fullt upp för kommunutredare, men tidtabellen håller

Marcus Henricson intervjuas av Owe Sjöblom
Kommunutredarna som tar fram ett faktabaserat underlag för den planerade kommunindelningen har kommit så långt som dom hade planerat att göra vid den här tidpunkten.

Nytt avtal med Gävleorkester

Landskapsregeringen har tecknat ett nytt tvåårigt avtal med Gävle konserthus och symfoniorkester.