Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 12 februari, 2024 - 14:32Uppdaterad: måndag, 12 februari, 2024 - 17:58

LR vill se utförligare utredning om Vågskär

De regionala effekterna för Åland bör beskrivas utförligare då den föreslagna etableringen ansluter till Ålands territorialgräns. 

Bland annat det är landskapsregeringens svar på NTM-centralen i Egentliga Finlands begäran på ett utlåtande om MKB-programmet gällande Ilmatar Offshore AB:s vindkraftsprojekt Vågskär. Landskapsregeringen har synpunkter gällande bland annat miljö, fiske och fornlämningar där de önskar vidare utredning av effekterna på vindkraftsprojektet. 

– Det kunde klarare framgå i programmet att effekter som ett förverkligande skulle ha för fristående utveckling av vindkraft på Ålands norra havsområden ska utredas. Effekten av en etablering enligt Ilmatars framförda planer torde kraftigt påverka fristående vindkraftsprojekt söder om projektområdet, skriver landskapsregeringen. 

Vågskär ligger cirka 30 kilometer norr om Åland och angränsar till vattenområden i Hammarland, Geta, Saltvik och Kumlinge. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »