Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 april, 2020 - 15:10Uppdaterad: onsdag, 15 april, 2020 - 15:57
  • LAgtinget diskuterade i dag ändringen av tobakslagen. Foto Hasse Persson-Bru

Ändring av tobakslag till diskussion

Landskapsregeringens lagförslag om en ändring av tobakslagen remitterades idag till social- och miljöutskottet efter diskussion i lagtinget i dag.

Lagförslaget bottnar i EU:s krav på bättre märkning och spårbarhet av tobaksprodukter. I diskussionen i lagtinget höjdes kritiska röster från både liberalt och socialdemokratiskt håll kring att lagförslaget tillåter en 15-årig försäljare av tobak, så länge denne är under översyn av en myndig person. Det står i strid med med landskapsregeringens ANDTS-politiska program, menade ledamot John Holmberg liberalerna. Det sänder fel signaler i Ålands strävan av att bli tobaksfritt, menade ledamot Jessy Eckerman, socialdemokraterna.
Social- och hälsominister Annette Holmberg-Jansson, (MSÅ), framhöll att det idag helt saknas en åldersgräns för försäljning av tobak på Åland och att ÅMHM ges större mandat för kontroll enligt det nya lagförslaget som därmed kan ses som en skärpning.
Liberalernas Simon Påvals påpekade avsaknaden av en barnkonsekvensanalys i ändringsförslaget. Utskottsordförande Pernilla Söderlund,(Lib) lovade att försöka göra en barnkonsekvensanalys i efterhand i samband med utskottets behandling.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »