• ÅCA presenterar ett plusresultat för fjolåret. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.
Vd Johannes Snellman och styrelseordförande Stefan Rumander intervjuas av Marika Kvarnström
Vd Johannes Snellman och styrelseordförande Stefan Rumander intervjuas av Marika Kvarnström (lång version från Åland idag)
Publicerad: onsdag, 16 maj, 2018 - 11:07, uppdaterad: onsdag, 16 maj, 2018 - 17:39

ÅCA:s omsättning ökade

ÅCA:s omsättning ökade med 7,4 procent under år 2017 och uppgick till 17,58 miljoner euro. Det betyder att det blev ett positivt koncernresultat på 66.535 euro för fjolåret.

Starkast har försäljningsutvecklingen varit på fastlandet med ökning på 13,8 procent och ÅCA:s egna produkter har ökat mest med 28 procent.

Den försvagade kronkursen hade en viss negativ påverkan på den svenska marknaden skriver man i verksamhetsberättelsen.

Satsningen på yoghurt har gett resultat med en försäljningsökning av egna yogurtsmaker med 42 procent medan smörtillverkningen minskade med 17,2 procent. Orsaken till detta är brist på fett.

I dag har man presskonferens om bokslutet för år 2017.

Fler Nyheter

Sänkta torskkvoter mindre problem än rödlistningen

Fiskekvoterna för torsk i östra Östersjön sänks för nästa år med 15 procent. Men det drabbar inte det åländska torskfisket. Däremot har Världsnaturfondens rödlistning av Östersjötorsken förstört säsongen för de åländska fiskarna.

Havsgatan stängs av

Havsgatan skall byggas om och för tillfället pågår grävningsarbeten för byte av vatten och avloppsledningar i korsningen Havsgatan och Skillnadsgatan.

Näringslivet skriver till LR om Föglötunnel

Ålands näringsliv har lämnat in en skrivelse till landskapsregeringen där man önskar att upphandlingen för trafiklösningen till Föglö breddas så att man även inkluderar andra trafiklösningar än färjor, till exempel tunnelalternativet.

”Oroande trend” att hotellövernattningarna minskar

Det har gjorts färre hotellövernattningar på Åland hittills i år jämfört med 2017. Åsubs statistik visar att de 14 hotell som ingår i granskningen haft 182.970 övernattningar hittills i år, och det är en minskning med närmare fyra procent jämfört med fjolårets första nio månader.

Äldreomsorgen i Saltvik dyrare än väntat

Socialnämnden i Saltvik anhåller om 147.000 euro i tillläggsanslag eftersom kostnaderna för äldreomsorgen blivit högre än vad kommunen budgeterat för i år.

Karelen, Karelen i Åbo

Förreställningen Karelen, Karelen gästade i helgen Åbo svenska teater där de två sista föreställningarna gavs.

EU-ministrar lyssnade artigt på lantråd och kansliminister

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Nina Smeds
-De lyssnade artigt och kontstaterade att ärendet nu ligger hos riksdagen, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib) om morgonens möte med regeringens EU-ministrar om Ålands krav på en EU-parlamentsplats. Lantrådet och kansliminister Nina Fellman (S) träffade regeringen och det var tredje gången som Åland hördes i frågan.

Nya regler för råttgift

Benny Perokorpi intervjuas av Ann-Christine Karlsson
Nya regler har gjort det svårare att få tag på råttgift. För tillfället är det dessutom brist på giftet i hela landet på grund av att en av leverantörerna haft tekniska problem.

Fullt upp för kommunutredare, men tidtabellen håller

Marcus Henricson intervjuas av Owe Sjöblom
Kommunutredarna som tar fram ett faktabaserat underlag för den planerade kommunindelningen har kommit så långt som dom hade planerat att göra vid den här tidpunkten.