Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 21 november, 2018 - 11:40Uppdaterad: onsdag, 21 november, 2018 - 11:40
  • Heidi Viktorsson (arkivfoto Eva Nyberg)

Sjöhistorisk årsskrift 30 års jubilerar

Ikväll är det utgivningsfest för den 30nde upplagan av Sjöhistorisk årsskrift för Åland, på sjöfartsmuseet. I vanlig ordning är det en tjock bok med mycket varierat innehåll.

Om barkskeppet Ulrika av Wårdö skriver Yngve Gustafsson  som ett exempel på ett framgångsrikt partsrederi under bondeseglationens dagar. Han har bemödat sig om att klarlägga de ekonomiska förutsättningarna för dessa samägda företag och visar att det krävdes ekonomiska muskler för att kunna delta. Vidare kan man läsa om den usla kosthållningen ombord på skonertskeppet Lideborg, om umbärandena ombord på Saturn och om äventyr under Svenerik Nyholms tid som sjöman. Vidare framgår det att de gamla loggböckerna från segelfartygens vetetrad nu används i modern klimatforskning. Eftersom det är en jubileumsupplaga ingår också ett detaljerad register över innehållet i de senaste tio årens utgivning.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »