• Linda Smith
  • Kjell Ekström
Rapport från en kulturfestival i Cornwall och en ny barnbok!
Publicerad: torsdag, 18 maj, 2017 - 11:40, uppdaterad: torsdag, 18 maj, 2017 - 11:40

På kulturfestival i Cornwall

Linda Smith har nyligen medverkat i en kulturfestival i Newquay i Cornwall och Kjell Ekström ger ut en andra konstbok för barn.

Vi känner Linda Smith i första hand som poet men hon har också flera andra strängar på sin kreativa lyra: hon fotograferar och målar och dessutom är hon utbildad hantverkare inom trä och metall. Nyligen medverkade hon i en konstfestival i Cornwall i sydvästra England där hon framför allt visade bilder med Bomarsundsmotiv, både målningar och foto. Få kände förstås till Bomarsund och Åland, men det var också människor där som varken var bekanta med Finland eller Sverige berättar hon, lätt förvånad! Kjell Ekström har nyligen gett ut sin andra konstbok för barn, med titeln Siri från Signilskär där berättelsen om den tioåriga flickan ute i havsbandet styrs av önningebykolonisternas målningar från ön och närliggande platser på fasta Åland men också fyröarna Märket och Bogskär.