• Kommodor Andreas Kanborg och författaren av jubileumsboken Kjell Ekström
Mariehamns seglarförening firar 100 års jubileum med bokutgivning
Publicerad: fredag, 16 juni, 2017 - 11:40, uppdaterad: fredag, 16 juni, 2017 - 11:40

Mariehamns seglarförening firar 100 år

På lördag blir det festligt värre i Östra hamnen då Mariehamns seglarförening firar sitt 100 års jubileum bl a med utgivning av en bok, kappseglingar och öppna båtar.

Det är Kjell Ekström som har anlitats för att sammanställa en bok om föreningens 100 åriga verksamhet, Glimtar ur ett sekel i med- och motvind lyder undertiteln, hänvisande till att det inte gick att skriva en komplett historik. Det saknas helt enkelt uppgifter, protokoll och verksamhetsberättelser från långa perioder i föreningens historia berättar Ekström. Därmed blev det nedslag i olika perioder av föreningens historia, en blandning av historik och reportagebok. Föreningen har över 800 medlemmar och en bred aktivitet idag, men det som slagit Ekström är hur mansdominerad den är. Nästan alla båtar ägs av män och verksamheten har på alla plan dominerats av män och gör det fortfarande. Den värsta motvind MSF har kämpat i handlade om att få till en paviljong, det dröjde ända till 1984 innan man fick sitt hus vid östra utfarten. Idag är hamnen där en viktig inkomstkälla för föreningen.