• Peter Winqvist
  • Barbro Erikssons verk Upplysningen är inköpt med ordinarie konstmedel, eftersom ombyggnader inte omfattas av enprocentsregeln
Lördagens seminarium om enprocentsprincipen i sammandrag!
Publicerad: fredag, 17 mars, 2017 - 11:40, uppdaterad: fredag, 17 mars, 2017 - 11:40

Enprocentsprincipen i praktiken

Två år efter det att lan dskapsregetringen antog riktlinjer för konstnärlig gestaltning i anslutning till offentliga byggen börjar frågan äntligen röra på sig - polishuset blir pilotfallet.

I lördags ordnade konstnämnden och Ålands konstförening ett seminarum om hur tillämpningen av enprocentsprincipen på landskapets offentliga byggande ska förverkligas och hur inte minst konstnärerna kan förbereda sig inför den här nya möjligheten till arbetsuppdrag. Stefan Rumander, färsk VD för landskapets fastighetsverk berättade att polishuset blir det första byggprojekt där principen att en procent av de uppskattade byggkostnaderna ska användas för konstnärlig gestaltning kommer att tillämpas - den nya geriatriska kliniken blir troligen det andra. Konstintendent Susanne Procopé-Ilmonen berättade om förarbetet och vad principerna innebär medan konstföreningens Peter Winqvist aviserade en fortbildning för de åländska konstnärerna i hur de ska formulera sina tävlingsbidrag mm. Inbjudna var också kultursekreterare Mikael Falk från Järfälla och konstnären Jan-Erik Andersson från Åbo med 40 års erfarenhet av att göra konst i offentlig miljö.