• Dan Nordman, lektor i historia
Dan Nordman berättar om februarirevolutionen 1917 och dess politiska konsekvenser
Publicerad: måndag, 10 april, 2017 - 11:00, uppdaterad: måndag, 10 april, 2017 - 11:00

Februarirevolution och gryende förhoppningar

Avsättningen av den ryska tsaren Nikolaj II i samband med februarirevolutionen i mars 1917 satte fart på den politiska utvecklingen inte bara i Ryssland utan också i Finland - och på Åland.

Lektorn i historia vid Ållands lyceum Dan Nordman guidar oss igenom de dramatiska dagarna i mars 1917 då arbetarkvinnorna i Petrograd (dagens St Petersburg) genom sina protester på bara en vecka får med sig en sådan folkstorm att tsar Nikolaj II tvingas abdikera. Konsekvenserna av tsardömets fall blir omfattande - inte bara för Ryssland som kastas in i en tid av maktkamp mellan arbetarnas sovjetråd och Kerenskijs provisoriska regering tillsatt av duman. Finland återfår nu sin autonomi men också här kämpar borgerliga och socialistiska intressen om makt och inflytande. På Åland gläds man över tsarens avgång men mycket snart väcks frågan - vad är bäst för Åland i det nya läge som  har uppstått?