• Senior advisor vid Rederierna i Finland Olof Widén säger att de farhågor som fanns 2015 om svaveldirektivet inte besannades
Olof Widén säger att svaveldirektivet kan bli en fördel år 2020.
Publicerad: onsdag, 25 oktober, 2017 - 16:20, uppdaterad: onsdag, 25 oktober, 2017 - 17:45

Svaveldirektivet kan bli en komparativ fördel 2020

Olof Widén analyserar utfallet om svaveldirektivet, dem värsta farhågorna har aldrig besannats. Redan år 2020 kan direktivet faktiskt leda till en konkurrensfördel för finska rederier.

Olof Widén vid Rederierna i Finland var länge kritisk till hur svaveldirektivet som trädde i kraft 2015 skulle slå mot sjöfartsnäringen i Finland. Idag kan han konstatera att de värsta farhågorna aldrig besannades och redan år 2020 kan bränsleomläggningen bland den finska rederierna komma att ge en konkurrensfördel globalt sett.

Olof Widén var vd för Rederierna i Finland när EU:s svaveldirektiv trädde i kraft som avsevärt skärpte reglerna när det gäller svavelhalterna i marina bränslen för fartyg i Nordsjön och Östersjön. Från en tillåten nivå på 1 procent till 0,1 procent Idag är Olof Widén senior advisor vid Rederierna i Finland, men kan konstatera att det drastiska prisraset på olja, som sedan dess har hållit i sig gör att effekterna av direktivet inte har blivit de som han såg framför sig.