• Arkivfoto, Malin Lundberg
Ålands skogsvårdsförenings verksamhetsledare Torbjörn Björkman:
Odlare Björn Boman:
Publicerad: tisdag, 9 april, 2019 - 17:55

Skogsplantor behandlas utan bekämpningsmedel

I Sverige kommer den största producenten av skogsplantor nästa år att sluta använda kemiskt bekämpningsmedel mot insekter. Istället använder de en limlösning och sand.
Här på Åland är Rosenbacken på Vårdö den producent som förser odlare med framför allt gran- och tallplantor. Där har man redan länge minskat på de kemiska medlen enligt odlaren Björn Boman.

Ålands skogsvårdsförening ser positivt på skiftet från kemiskt skydd till mekaniskt skydd av skogsplantor. Även om den nya metoden inte än är testad på Åland enligt verksamhetsledare Torbjörn Björkman.