• Kenth Häggblom
Rekordstor inflyttning under 2018
Publicerad: måndag, 23 september, 2019 - 17:42

Rekordstor inflyttning under 2018

Nästan 1100 flyttade in till Åland och närmare 800 flyttade ut under 2018. Det blir alltså en ökning av befolkningen på närmare 300 personer.

Det är då inte inkluderat antal födda eller döda, utan bara ren in- och utflyttningsstatistik. Det var alltså en rekordstor inflytning till Åland under 2018. Kenth Häggblom är statistikchef på ÅSUB och han berättar vad statistiken brukar ligga på under tidigare år.