Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 7 december, 2022 - 17:18Uppdaterad: onsdag, 7 december, 2022 - 17:18

Nu fälls träd i allén till kyrkan i Jomala

Många träd i allén till kyrkan i Jomala mår riktigt dåligt och är angripna av röta.

Landskapet har redan länge velat ta ner de träd som mår sämst men kommunen har i det längsta hoppats att de ska kunna bevaras. Efter undersökningar som arborister, det vill säga experter på träd, har gjort sker nu en rätt omfattande gallring i allén som leder fram till Jomala kyrka.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »