• Från vänster: Elias Vartio, Sonja Dolke, Minna Öberg, Jacob Mangwana Haagendal, Saila Heinikoski, Kjell-Åke Nordquist. Foto: Emma Lindvall.
Frukostdiskussion om gränslöshet
Publicerad: onsdag, 22 februari, 2017 - 17:25

Frukostdiskussion om gränslöshet

En frukostdiskussion om gränser och gränslöshet hölls i Nordens institut på Ålands galleri tidigare på förmiddagen. Bland annat fann en psykolog, en professor i internationella relationer och en forskare på plats för att reflektera över frågor som rör gränser i våra liv. Allt från rörelsefriheten i Europa till murar och friheter i den virtuella världen tangerades. Något man så gott som höll med om var att gränser i någon mån behövs i vårt samhälle, men att man måste tolka och handskas med dem på ett sätt som förbättrar vår omvärld.

Reporter: Emma Lindvall.