Mikael Lindholm intervjuas av Totte Vesterlund.
Publicerad: fredag, 17 februari, 2017 - 18:09

Arbetsgrupp tillsatt efter namnlistan för flyktingmottagande

En namnlista till stöd för flyktingmottagande i Vårdö har lämnats in till kommunen. Kommunfullmäktige har tidigare beslutatet att inte ta emot flyktingar, utan i stället satsa på integration av redan inflyttade personer och namnlistan har tillkommit efter beslutet.

Nu ska kommunen, efter förslag från kommunstyrelsens Mikael Lindholm, centern tillsätta en arbetsgrupp för att ta in underlag från grannkommunerna om hur de arbetat med frågan ur ett helhetsperspektiv.