Publicerad: tisdag, 12 mars, 2019 - 17:26Uppdaterad: tisdag, 16 april, 2019 - 13:58
  • Annette Holmberg-Jansson och Ingrid Zetterman

ÅHS nöjda med nytt lagförslag

Den nya socialvårdslagen är ute på remissrunda. Lagen planeras träda i kraft den 1 januari 2020, dvs om nio månader. Lagen är efterfrågad, men det finns åsikter bland kommunerna om vad den innebär.

Kommunerna ser dessa problem:
Problemen man lyfter fram är främst den snäva tidtabellen för genomförandet, orealistiska kostnadskalkyler i och med en utökad bemanning, samt de specifika behörighetskrav för socialarbetare som kan försvåra rekryteringen av personal som utbildat sig i Sverige.

I dag är sista dagen för att lämna in sitt utlåtande om lagförslaget. I dag har också Ålands hälso- och sjukvårds, ÅHS, styrelse, gett sitt utlåtande. Styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson och viceordförande Ingrid Zetterman gästade Åland idag och berättade vad de tycker om lagen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »