• Annette Holmberg-Jansson och Ingrid Zetterman
Anette Holmberg-Jansson och Ingrid Zetterman intervjuas av Nina Smeds
Publicerad: tisdag, 12 mars, 2019 - 17:26, uppdaterad: tisdag, 16 april, 2019 - 13:58

ÅHS nöjda med nytt lagförslag

Den nya socialvårdslagen är ute på remissrunda. Lagen planeras träda i kraft den 1 januari 2020, dvs om nio månader. Lagen är efterfrågad, men det finns åsikter bland kommunerna om vad den innebär.

Kommunerna ser dessa problem:
Problemen man lyfter fram är främst den snäva tidtabellen för genomförandet, orealistiska kostnadskalkyler i och med en utökad bemanning, samt de specifika behörighetskrav för socialarbetare som kan försvåra rekryteringen av personal som utbildat sig i Sverige.

I dag är sista dagen för att lämna in sitt utlåtande om lagförslaget. I dag har också Ålands hälso- och sjukvårds, ÅHS, styrelse, gett sitt utlåtande. Styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson och viceordförande Ingrid Zetterman gästade Åland idag och berättade vad de tycker om lagen.