Omsorg

Omsorgsförbundets styrelse fick ansvarsfrihet

Omsorgsförbundets styrelse fick ansvarsfrihet i samband med att bokslutet för 2018 fastslogs under omsorgsförbundets fullmäktigemöte idag.

Robotar förenklar handläggningen av vårdansökningar

Vi hör Eleonore Schlyter:
Robotar och förenklade arbetsprocesser inom vården var ett tema i dag då det anordnades ett seminarium för digitala verktyg i arbetet för social- och...

Jomala positivt till gemensamt demenscentrum

Jomala kommun anser att Oasens förfrågan om att skapa ett gemensamt demenscentrum på Åland är välkommen och går i linje med landskapets...

Tvång eller inget alls för KST

Wille Valve:
Den 15 april går tiden ut för kommunerna att ge ett förslag om hur man ska lösa Kommunernas socialtjänst, KST. Efter det ska landskapsregeringen fatta beslut om det blir en tvångslag eller inget KST alls säger socialminister Wille Valve (MSÅ).

Träffar för tonårsföräldrar arrangeras i Jomala

På måndag kväll startar Jomala församling en rad samtalsträffar för tonårsföräldrar.

Snäv tidtabell problem för ny socialvårdslag

Socialminister Wille Valve bemöter kritiken (från måndagens Åland idag)
Förslaget till ny socialvårdslagstiftning innebär på många punkter en förbättring för invånarna, men också en hel del problem. Det skriver de femton...

"Symptom på en organisation som inte fungerar"

Cita Nylund:
Missnöjet kring treskiftesarbete och arbetsrotation inom Trobergshemmet är bara detaljer som är symptom på att det är något i hela organisationen som inte fungerar. Det menar Cita Nylund som i dagarna avslutat sina dryga tre år som verksamhetsledare för Ålands demensförening.

Ny lekplats till ÅHS barnavdelning

Avdelningsskötare Miisa Weuro:
ÅHS barnavdelning får en ny lekplats som man hoppas att kan öppna till sommaren. Lekplatsen blir 215 kvadratmeter stor. Sjukhuset har stått utan en ordentlig lekplats i tre år, efter att en ombyggnation gjorde att den dåvarande lekplatsen stängde.

Katarina Dahlman föreslås bli omsorgsdirektör

Katarina Dahlman och Clas Öfverström:
Ålands omsorgsförbunds styrelse föreslår att Katarina Dahlman ska utses till ny omsorgsdirektör.

Omsorgsförbundet utreder överskridningar

Petter Johansson, ordförande i ÅOF:s förbundsfullmäktige, intervjuas av Tomas Tornefjell:
Ålands omsorgsförbund befinner sig i en likviditetskris på grund av att budgeten för 2018 överskreds med omkring 360.000 euro.

Oenighet kring finansieringen av KST

Omsorgsförbundets styrelseordförande Clas Öfverström och Jomalas kommundirektör John Eriksson intervjuas av Tomas Tornefjell:
Ålands omsorgsförbunds förslag till grundavtal för finansieringen av kommunernas gemensamma socialtjänst, KST, har ännu inte färdigbehandlats av alla kommuner.

Många söker jobb på Trobergshemmet

33 personer har sökt de tolv lediganslagna jobben på Trobergshemmet. Det skriver Mariehamns stad på sin hemsida.

Sidor