Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 juni, 2019 - 15:05Uppdaterad: måndag, 10 juni, 2019 - 10:10
  • Omsorgsförbundets styrelse får fortsätta och fick ansvarsfrihet. Det blev klart på Omsorgsförbundets fullmäktigemöte idag. Foto Owe Sjöblom.

Omsorgsförbundets styrelse fick ansvarsfrihet

Omsorgsförbundets styrelse fick ansvarsfrihet i samband med att bokslutet för 2018 fastslogs under omsorgsförbundets fullmäktigemöte idag.

Stadsdirektör Barbara Heinonen föreslog tidigare i veckan att styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet, att förtroendet för styrelsen skulle återkallas och att en ny styrelse skulle väljas, medan stadsstyrelsen rekommenderat att styrelsen ska ansvarsbefrias och inte ersättas.
Omsorgsförbundets fullmäktige motiverade sitt beslut med att den föregående styrelsen lämnat en orimligt svår situation till den nu sittande styrelsen då dessa valdes in, så att hela den skulden för omsorgsförbundets problem inte kan läggas på dem.
Omsorgsförbundets medlemskommuner valde att byta ut alla styrelsemedlemmar utom en efter valet 2015, ett agerande som fullmäktige under mötet kallade politiskt oansvarigt, då man istället för att upprätthålla kontinuiteten i arbetet lämnade över en stor mängd olösta problem till den nya styrelsen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »