• Omsorgsförbundets styrelse får fortsätta och fick ansvarsfrihet. Det blev klart på Omsorgsförbundets fullmäktigemöte idag. Foto Owe Sjöblom.
Publicerad: fredag, 7 juni, 2019 - 15:05, uppdaterad: måndag, 10 juni, 2019 - 10:10

Omsorgsförbundets styrelse fick ansvarsfrihet

Omsorgsförbundets styrelse fick ansvarsfrihet i samband med att bokslutet för 2018 fastslogs under omsorgsförbundets fullmäktigemöte idag.

Stadsdirektör Barbara Heinonen föreslog tidigare i veckan att styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet, att förtroendet för styrelsen skulle återkallas och att en ny styrelse skulle väljas, medan stadsstyrelsen rekommenderat att styrelsen ska ansvarsbefrias och inte ersättas.
Omsorgsförbundets fullmäktige motiverade sitt beslut med att den föregående styrelsen lämnat en orimligt svår situation till den nu sittande styrelsen då dessa valdes in, så att hela den skulden för omsorgsförbundets problem inte kan läggas på dem.
Omsorgsförbundets medlemskommuner valde att byta ut alla styrelsemedlemmar utom en efter valet 2015, ett agerande som fullmäktige under mötet kallade politiskt oansvarigt, då man istället för att upprätthålla kontinuiteten i arbetet lämnade över en stor mängd olösta problem till den nya styrelsen.

Fler Nyheter

Var lång bordläggning laglig?

Anna Janson, ordförande kommunstyrelsen Lemland
Lemlands kommunfullmäktige beslöt i juni i år att inte utse några representanter till den grupp som ska styra kommunsammanslagningen, ett beslut som kommunstyrelsen nu funnit att inte är lagligt.

Jomala ser ut att godkänna räddningsmyndighet

Kommunstyrelsen i Jomala föreslår inför fullmäktige att man ska godkänna det avtalsförslag som finns för den gemensamma räddningsmyndigheten på Åland.

Sandtag kan gynna myrar

Ett sandtag nära två särskilt skyddsvärda myrar i Jomala skulle troligen inte påverka myrarna negativt.

Segelfartyg gästar Mariehamn

Imorgon onsdag gästas Mariehamn av tre segelfartyg som lägger till vid Kraftverkskajen.

Saltvik skjuter upp kommunreform

Kommundirektör Ewa Danielsson intervjuas av Felix Quarnström
Kommunstyrelsen i Saltvik beslöt att bordlägga ärendet om att utse representanter till förhandlingarna för kommunreformen.

Viking Lines näst bästa halvårsresultat sedan 2010

Viking Lines vd Jan Hanses:
Viking Line presenterade idag sitt halvårsresultat för 2019. Bolaget redovisar en förlust på 8,8 miljoner för årets sex första månader.

Utbildningar inleds inom bygg, maskin- och metallbranscherna

Ålands gymnasium inleder sysselsättningsfrämjande utbildning inom bygg och maskin- och metallbranscherna.

LR hördes inte i tid om nya postbestämmelser

Landskapsregeringen fick inte lämna in utlåtande om nya bestämmelser i Världspostkonventionen inom utsatt tid, trots att vissa av bestämmelserna finns inom landskapets lagstiftningsbehörighet.

Ett gäng förde oväsen – brottsanmälan upprättades

Polisen meddelar att man under nattpasset till tisdagen fick en anmälan om att ett gäng unga människor som förde oväsen och oenighet i ett grannskap på landsbygden, så mycket att polisen kallades till platsen.