Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 23 november, 2022 - 06:06Uppdaterad: onsdag, 23 november, 2022 - 07:03
  • Strandgatan 23 har inrymt polisens tillståndstjänster tidigare, nu vill KST hyra fastigheten. Arkivfoto.

KST vill hyra Strandgatan 23 för dagverksamhet

Förbundsstyrelsen för Kommunernas socialtjänst (KST) föreslår att man ska hyra en ny fastighet där KST kan ordna dagverksamhet.

Förslaget är att man hyr fastigheten på Strandgatan 23 i Mariehamn där delar av polisen höll till medan polishuset renoverades.

I dag ordnar KST dagverksamhet i sex olika fastigheter, fyra hyrda och två ägda. Under nästa år behöver 13 nya klienter sysselsättning och KST klarar inte att ta emot dem inom ramen för nuvarande fastigheter. Om man hyr Strandgatan 23 får man plats för klienterna, och man kan också säga upp avtalen för de fastigheter man i dag hyr på Hamngatan och Askuddsvägen.

Inför 2024 räknar KST med att ha 97 specialomsorgsklienter i sysselsättning och sju specialomsorgsklienter inom integrerat arbete.

På fredag ordnar KST förbundsstämma och då tas beslut om KST ska hyra Strandgatan 23 eller inte.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »