Lagtingsvalet 2019

Ålands Radios valvaka 20.10.2019

Valvaka del 1:
Valvaka del 2:
Valvaka del 3:
Valvaka del 4:
Valvaka del 5:
Valvaka del 6:
Lagtingsvalet 2019
Ålands Radios valvaka för lagtings- och kommunalvalet, från Alandica, 20.10.2019.