Nyheter

Här hittas de senaste lokala nyheterna

Ålandsnytt i Ålands Radio sänds på vardagar klockan 06.55, 07.30, 08.30, 09.30, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.30, 17.55, 18.55

EU granskar finansieringen av Itiden

Europeiska kommissionens utredning om Ålands industrihus berör inte investeringsstödet till en flyghangar vid Mariehamns flygplats. Det framhåller...

Styrgrupp för turismstrategin utsedd

Näringsminister Torbjörn Eliasson leder nu den styrgrupp som landskapsregeringen tillsatt för att leda arbetet med en ny turismstrategi, eller...

Böter för misslyckad cannabisodling

En man har blivit dömd till böter för två stycken narkotikabrott. Brotten skedde redan 2005 och det första var en misslyckad odling av hampa. Mannen...

Viking testar nytt id-system till havs

Viking Line deltar i arbetet med att testa förbättrade kommunikationssystem till havs. Sedan början av året testas ny programvara för det så kallade...

Sopavgifterna kan subventioneras

Kommunerna bör sänka hushållens sopavgifter genom att skjuta till skattemedel. Det framgår av landskapsregeringens nya avfallsplan. Enligt social-...

Nytt stödsystem i riket<br>Åland drabbas dubbelt

Det kan bli aktuellt med ett eget åländskt stöd till gamla bioenergianläggningar om Åland inte kommer med i rikets nya stödsystem av förnyelsebar...

Dagcenter för dementa stängs

Det är stor risk för att Folkhälsans dagcenter för personer med demens stängs efter nyår. Dagcentret går med förlust på grund av att beläggningen är...

EUs fiskeripolitik passar inte Åland

EUs nya kontrollförordning för fiskerinäringen får helt knäppa konsekvenser för fisket till exempel på Åland. Det skriver EU-parlamentarikern Carl...

Flera fall av skadegörelse<br>i Mariehamn och Lemland

Flera fall av skadegörelse har inträffat den här veckan. I Mariehamn har fönstret på ett kontorshus samt fönstret på en fastighet krossats. Dessutom...

Sidor