Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 5 maj, 2021 - 07:07Uppdaterad: onsdag, 5 maj, 2021 - 08:17

Ökning av trafikolyckor under första kvartalet

Det inträffade 17 trafikolyckor som resulterade i personskador under det första kvartalet det här året.

Det är en liten ökning från samma period 2020 då 15 trafikolyckor med personskador som följd skedde. Antalet olyckor med hjortdjur har också ökat något det första kvartalet 2021, 58 viltolyckor, jämfört med det första kvartalet 2020 då det var 50 viltolyckor. Totalt har det rapporterats om 309 trafikolyckor till försäkringsbolaget Ömsen under det första kvartalet och det är deras siffror som ligger till grund för statistiken från Åsub.

Under det första kvartalet 2021 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast, 189 olyckor, följt av förare av paketbilar med 53 olyckor. Under det första kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande.

Flest olyckor under det första kvartalet 2021 inträffade i Mariehamn, 99 olyckor, följt av Jomala med 64 olyckor.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »