• Stephan Toivonen. Arkivfoto: Ulf Weman
Publicerad: torsdag, 14 juni, 2018 - 09:47, uppdaterad: torsdag, 14 juni, 2018 - 10:34

Motion om lagtingspensioner

Se över reglerna för tidigarelagd ålderspension. Det föreslår Stephan Toivonen, ÅD, i en lagtingsmotion.

I motionen konstateras att nya regler i form av anpassningsbidrag införts för lagtingsledamöter men att ingen justering gjorts för de äldre reglerna om tidigarelagd ålderspension. Toivonen föreslår därför att också den tidigarelagda ålderspensionen ersätts med ett anpassningsbidrag.

Som motivering till motionen sägs att man på många håll har olika slag av övergångsarrangemang efter avslutat uppdrag i parlament eller regering men att dessa ”fallskärmar” på annat håll justerats för att mer överensstämma med det allmänna rättsmedvetandet.

Tidigarelagd ålderspension kan, enligt gällande regler, beviljas för lagtingsledamot vars uppdrag upphört men börjat före november 2015 och varat i minst sju år. Anpassningsbidrag kan beviljas när uppdraget upphört om det varat i minst tre år.

Fler Nyheter

Polisen grep två personer

Under natten mellan fredag och lördag hade polisen en del att stå i.

Skogsbrandvarningen upphävd

Alarmcentralen meddelar att skogsbrandvarningen upphävdes klockan 12 idag den 25 maj.

Bränsleförbrukningen på Töftöfärjan har ökat

Danielsson och Nordberg om den ökade förbrukningen:
Enligt siffror för 2018 har bränsleförbrukningen för Töftöfärjan ökat istället för minskat, som förhoppningen var, efter att den började gå efter turlista. Siffror för 2018 visar att det gått åt drygt 20 000 liter bränsle mer än 2017.

Rederi AB Eckerös nyförvärv vållar diskussion i Tallinn

Rederiet Tallinks styrelseordförande Enn Pant ondgör sig i en artikel i den estniska finanstidningen Äripäev över Rederi Ab Eckerös nyinköpta fartyg Finbo Cargo.

Styrelsen säger upp Kraftnät Ålands vd

Styrelseordförande Ida Hellgren:
Kraftnät Ålands styrelse säger upp vd Christian Augustsson.

Ny ekonomichef på ÅHS

Ulrika Österlund har utsetts till ny ekonomichef vid Ålands hälso- och sjukvård; ÅHS.

De åländska bolagen omsatte 2227 miljoner

De åländska företagen omsatte 2.227 miljoner under 2017. Företagens omsättning ökade alltså något, men vinsten minskade.

ÅHS vårdchef tar tjänstledigt

ÅHS vårdchef Sirpa Mankinen har begärt och beviljats tjänstledighet från första juni till den sista december 2020.

Medlemmar tillsattes i centralnämnden för lagtingsvalet

Landskapsregeringen har tillsatt fem personer i centralnämnden för lagtingsvalet i oktober.