• Stephan Toivonen. Arkivfoto: Ulf Weman
Publicerad: torsdag, 14 juni, 2018 - 09:47, uppdaterad: torsdag, 14 juni, 2018 - 10:34

Motion om lagtingspensioner

Se över reglerna för tidigarelagd ålderspension. Det föreslår Stephan Toivonen, ÅD, i en lagtingsmotion.

I motionen konstateras att nya regler i form av anpassningsbidrag införts för lagtingsledamöter men att ingen justering gjorts för de äldre reglerna om tidigarelagd ålderspension. Toivonen föreslår därför att också den tidigarelagda ålderspensionen ersätts med ett anpassningsbidrag.

Som motivering till motionen sägs att man på många håll har olika slag av övergångsarrangemang efter avslutat uppdrag i parlament eller regering men att dessa ”fallskärmar” på annat håll justerats för att mer överensstämma med det allmänna rättsmedvetandet.

Tidigarelagd ålderspension kan, enligt gällande regler, beviljas för lagtingsledamot vars uppdrag upphört men börjat före november 2015 och varat i minst sju år. Anpassningsbidrag kan beviljas när uppdraget upphört om det varat i minst tre år.

Fler Nyheter

Video: Se hela pridetåget

Idag avslutas Åland pride med sedvanlig parad från västra hamnen till torget. Här kan du se hela tåget och höra en intervju med Regnbågsfyrens...

Trygghet ur ett nordiskt perspektiv

Elisabeth Rusdal och Andrea Hasselblatt intervjuas
Katastrofberedskap kom på tapeten när de nordiska kvinnoförbunden träffades på Åland för sin sommarkonferens.

ÅHS satsar på magnetundersökning

ÅHS satsar på magnetundersökning
-Det är en milstolpe för Ålands hälso- och sjukvård. Det säger styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson om den magnetresonanstomograf, MRT, som ÅHS har investerat i till sin röntgenklinik.

Naturliga orsaker bakom Torpfjärdens torrläggning

Det låga vattennivåerna i Torpfjärden i Jomala har inte orsakats av vägarbetena och installationen av den nya vägtrumman som ersatt den gamla. Den...

Dömd för hotfulla meddelanden

En 27-årig man har av tingsrätten dömts till 120 euro i dagsböter för olaga hot.

Trygg vardag tema för kvinnokonferens

Trygg vardag är temat för Nordens Kvinnoförbund, NKF, som i dag och i morgon samlas till konferens på Åland.

Stabilt resultat för Andelsbanken

Andelsbanken för Åland redovisar en rörelsevinst på drygt 2,9 miljoner euro för årets sex första månader. Resultatet är på samma nivå som för motsvarande period i fjol.

Böter för narkotikabrott och rattfylla

Böter och körförbud blev följderna för en 48-årig man som tingsrätten dömde för narkotikabrott, rattfylleri och fordonsskatteförseelse.

Företag stryks ur handelsregistret

12.000 företag och bostadsaktiebolag riskerar att bli strukna ur handelsregistret om de inte meddelar att det fortfarande har verksamhet. Det skriver Patent- och registerstyrelsen i ett pressmeddelande.