• Stephan Toivonen. Arkivfoto: Ulf Weman
Publicerad: torsdag, 14 juni, 2018 - 09:47, uppdaterad: torsdag, 14 juni, 2018 - 10:34

Motion om lagtingspensioner

Se över reglerna för tidigarelagd ålderspension. Det föreslår Stephan Toivonen, ÅD, i en lagtingsmotion.

I motionen konstateras att nya regler i form av anpassningsbidrag införts för lagtingsledamöter men att ingen justering gjorts för de äldre reglerna om tidigarelagd ålderspension. Toivonen föreslår därför att också den tidigarelagda ålderspensionen ersätts med ett anpassningsbidrag.

Som motivering till motionen sägs att man på många håll har olika slag av övergångsarrangemang efter avslutat uppdrag i parlament eller regering men att dessa ”fallskärmar” på annat håll justerats för att mer överensstämma med det allmänna rättsmedvetandet.

Tidigarelagd ålderspension kan, enligt gällande regler, beviljas för lagtingsledamot vars uppdrag upphört men börjat före november 2015 och varat i minst sju år. Anpassningsbidrag kan beviljas när uppdraget upphört om det varat i minst tre år.

Fler Nyheter

Straffbart bruk av narkotika, obetald fordonsskatt och trafikolycka

Under dagen har polisen bland annat jobbat med fall av straffbart bruk av narkotika, obetald fordonsskatt och en trafikolycka.

Villkortligt fängelse för våld och ärekränkning

En person har dömts till fem månaders villkorligt fängelse för ärekränkning, våldsamt motstånd mot tjänsteman och två fall av motstånd mot person som upprätthåller ordningen.

Bilkrock i Söderbybacken

Två bilar krockade i Söderbybacken vid 16-tiden idag.

Kommunerna har svarat om hur äldreomsorgen ska utvecklas

Wille Valve intervjuas av Marika Kvarnström.
Landskapsregeringen har frågat samtliga kommuner om hur de tänker utveckla sin äldreomsorg så att den motsvarar servicemålen och kommande lagstiftning.

Lappo skolbyggnad säljs

John Wrede intervjuas av Lukas Jacobson.
Lappo skolbyggnad säljs efter fem års väntan.

Brändö planerar bygga bostäder

Brändö kommun planerar att bygga nya hyresbostäder.

Körde stulen bil i diket

En 33-årig man har av tingsrätten dömts till böter för olovlig körning, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel och äventyrande av trafiksäkerheten.

Stadsfullmäktige bordlade förtroendeomröstning

Barbro Sundback saknade motiveringar i förslag i stadsfullmäktige.
Ålands framtids önskan att byta ut sin ledamot Birgitta Johansson i stadsstyrelsen fick ingen lösning när stadsfullmäktige behandlade ärendet i går.

Färre skärgårdsplatser på färjor

Antalet skärgårdsplatser på tre av färjorna minskas under sommarens högsäsong. Anledningen är att färjor som enligt bokningssystemet varit fullbokade i verkligheten haft ledig kapacitet på bildäck.