• Stephan Toivonen. Arkivfoto: Ulf Weman
Publicerad: torsdag, 14 juni, 2018 - 09:47, uppdaterad: torsdag, 14 juni, 2018 - 10:34

Motion om lagtingspensioner

Se över reglerna för tidigarelagd ålderspension. Det föreslår Stephan Toivonen, ÅD, i en lagtingsmotion.

I motionen konstateras att nya regler i form av anpassningsbidrag införts för lagtingsledamöter men att ingen justering gjorts för de äldre reglerna om tidigarelagd ålderspension. Toivonen föreslår därför att också den tidigarelagda ålderspensionen ersätts med ett anpassningsbidrag.

Som motivering till motionen sägs att man på många håll har olika slag av övergångsarrangemang efter avslutat uppdrag i parlament eller regering men att dessa ”fallskärmar” på annat håll justerats för att mer överensstämma med det allmänna rättsmedvetandet.

Tidigarelagd ålderspension kan, enligt gällande regler, beviljas för lagtingsledamot vars uppdrag upphört men börjat före november 2015 och varat i minst sju år. Anpassningsbidrag kan beviljas när uppdraget upphört om det varat i minst tre år.

Fler Nyheter

Näringslivet skriver till LR om Föglötunnel

Ålands näringsliv har lämnat in en skrivelse till landskapsregeringen där man önskar att upphandlingen för trafiklösningen till Föglö breddas så att man även inkluderar andra trafiklösningar än färjor, till exempel tunnelalternativet.

”Oroande trend” att hotellövernattningarna minskar

Det har gjorts färre hotellövernattningar på Åland hittills i år jämfört med 2017. Åsubs statistik visar att de 14 hotell som ingår i granskningen haft 182.970 övernattningar hittills i år, och det är en minskning med närmare fyra procent jämfört med fjolårets första nio månader.

Äldreomsorgen i Saltvik dyrare än väntat

Socialnämnden i Saltvik anhåller om 147.000 euro i tillläggsanslag eftersom kostnaderna för äldreomsorgen blivit högre än vad kommunen budgeterat för i år.

Karelen, Karelen i Åbo

Förreställningen Karelen, Karelen gästade i helgen Åbo svenska teater där de två sista föreställningarna gavs.

EU-ministrar lyssnade artigt på lantråd och kansliminister

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Nina Smeds
-De lyssnade artigt och kontstaterade att ärendet nu ligger hos riksdagen, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib) om morgonens möte med regeringens EU-ministrar om Ålands krav på en EU-parlamentsplats. Lantrådet och kansliminister Nina Fellman (S) träffade regeringen och det var tredje gången som Åland hördes i frågan.

Nya regler för råttgift

Benny Perokorpi intervjuas av Ann-Christine Karlsson
Nya regler har gjort det svårare att få tag på råttgift. För tillfället är det dessutom brist på giftet i hela landet på grund av att en av leverantörerna haft tekniska problem.

Fullt upp för kommunutredare, men tidtabellen håller

Marcus Henricson intervjuas av Owe Sjöblom
Kommunutredarna som tar fram ett faktabaserat underlag för den planerade kommunindelningen har kommit så långt som dom hade planerat att göra vid den här tidpunkten.

Nytt avtal med Gävleorkester

Landskapsregeringen har tecknat ett nytt tvåårigt avtal med Gävle konserthus och symfoniorkester.

Misstänkt rattfylleri utreds

En personbilsförare misstänks för rattfylleri och straffbart bruk av narkotika.