Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 26 oktober, 2023 - 13:00Uppdaterad: torsdag, 26 oktober, 2023 - 17:37

Minusbudget utan överraskningar – LR:s förslag släpps i dag

Minus 15,3 miljoner euro. Så stort är underskottet i det budgetförslag som den nuvarande men troligtvis avgående regeringen Thörnroos presenterar i dag.

Jämfört med årets budget, inklusive tilläggsbudgetar, krymper underskottet med cirka 1 miljon euro. Personalkostnaderna ökar med cirka 6,9 miljoner euro och skatteintäkterna med 4,1 miljoner euro. Landskapsandelarna och stödet till kommunerna ökar med ytterligare dryga två miljoner euro och landar på totalt 49,4 miljoner euro. Landskapsregeringen skriver att man med start under hösten 2024 vill utvärdera landskapsandelssystemet för att därefter, eventuellt, göra förändringar.  

Antalet årsverken ökar med 23,9 stycken och 12,7 av dem tillfaller ÅHS. Det är dock ÅMHM med 4,5 nya årsverken som procentuellt sett växer mest men där är tre tjänster som är kopplade till vindkraft tillfälliga. 

ÅHS utgör i vanlig ordning den största budgetposten med ett anslag på 109,7 miljoner euro, vilket är närmare 3 miljoner mer än i årets budget. Underskottet, som landar på 99,7 miljoner, är endast en miljon större än i år. Den största orsaken till kostnadsökningen beror på avtalsmässiga löneökningar. 

Under nästa år fortsätter arbetet med projekt Sunnanvind som ska möjliggöra storskalig havsbaserad vindkraft. Projektet finansieras genom EU-medel och kommer enligt budgetförslaget att gå in i en intensiv fas med bland annat miljöbedömning och förberedelser för konkurrensutsättning.

Här kan du läsa mer om budgetförslaget:

Ny kartläggning av skärgårdstrafiken och 200 000 euro till M/S Ådan i LR:s budgetförslag

LR vill stärka flygtrafiken mellan Åland och Helsingfors

LR vill köpa lokaler i Helsingfors för 1,2 miljoner euro

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »