Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 26 oktober, 2023 - 14:40Uppdaterad: torsdag, 26 oktober, 2023 - 16:09

LR vill stärka flygtrafiken mellan Åland och Helsingfors

Mellan landskapsregeringen och riket förs diskussioner om att införa trafikplikt på flyglinjen Mariehamn-Helsingfors.

I budgetförslaget, som presenterades idag, viks en halv miljon euro för ändamålet.  

Landskapsregeringen konstaterar att flygtrafiken, både österut och västerut, det senaste decenniet varit oberäknelig och otillräcklig och nu vill man alltså ha trafikplikt på Helsingforslinjen, vilket är fallet på linjen Mariehamn-Arlanda.   

Tanken är att riket och Åland ska dela på kostnaderna, som beräknas till 1 miljon euro per år, med trafikstart under andra halvan av 2024. I nästa års budget reserveras en halv miljon euro men landskapsregeringen begär samtidigt en fullmakt på 3,5 miljoner euro för att trafiken ska upphandlas för maximalt fyra år.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »