Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 26 oktober, 2023 - 13:00Uppdaterad: torsdag, 26 oktober, 2023 - 16:45
  • 120 000 euro ska läggas på renoveringar och anskaffningar och 80 000 euro för trafikanpassningar för M/S Ådan.

Ny kartläggning av skärgårdstrafiken och 200 000 euro till Prästösundsbro i LR:s budgetförslag

Skärgårdstrafikens flotta behöver förnyas, det konstaterar landskapsregeringen – återigen – i sitt budgetförslag för år 2024.  

Landskapets åtta frigående färjor har en medelålder på 32 år och de åtta linfärjorna på 42 år. Att tonnaget måste förnyas beror inte endast på en vilja att klimatanpassa trafiken. Risken för trafikstörningar ökar hela tiden på grund av de gamla färjorna och kraven på tillgänglighet och säkerhet växer.  

Kostnaden för att ställa om trafiken beskrivs som “mycket omfattande” och landskapsregeringen skriver att de ska återkomma med konkreta förslag på hur förnyelsen av tonnaget ska ske. Här bör man minnas att vi av allt att döma står inför ett regeringsskifte. Några förslag rörande skärgårdstrafiken läggs ändå fram redan nu, bland annat 200 000 euro för renoveringar och anpassningar av M/S Ådan och 50 000 euro för en kartläggning av hela skärgårdstrafiken med syftet att göra den fossilfri. Dessutom föreslår man att 200.000 euro läggs på en förstudie gällande en bro över Prästösund, något som de båda moderata ministrarna, social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson och näringsminister Fredrik Karlström, motsatte sig.  

Avtalen för Norra linjen och Jurmolinjen går ut i augusti 2025 och kan inte förlängas varför man ber om fullmakt på 45 miljoner euro för upphandlingar av trafiken. Norra linjen utgör 40 miljoner av totalsumman och man vill upphandla en totalentreprenad på 15 år med en färja som är byggd 2012 eller senare med en kapacitet på minst 50 bilar. Också detta motsatte sig Holmberg-Jansson och Karlström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »