Publicerad: torsdag, 5 december, 2019 - 13:35Uppdaterad: torsdag, 5 december, 2019 - 14:33
  • Bussarna ska fortsätta köra på förnyelsebart bränsle

LR ger fortsatt stöd för förnyelsebart bränsle

Landskapsregeringen har beslutat att 60 000 euro ska reserveras i budgeten för att landsortsbussarna ska fortsätta köra med förnyelsebart bränsle även under 2020.

- Vi har i år betalat skillnaden mellan fossilt och förnyelsebart bränsle till de två bussbolagen som trafikerar landsorten. De har varit väldigt nöjda och maskinerna fungerar, så vi vill fortsätta med det även nästa år, säger Per-Erik Cederkvist, upphandlare.
Siffror på hur mycket koldioxidutsläppen kunnat minskas sammanställs i början på nästa år, med Cederkvist uppskattar att de två bolagen tillsammans kört 800 000 kilometer med det förnyelsebara bränslet.