Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 23 april, 2024 - 11:03Uppdaterad: tisdag, 23 april, 2024 - 14:58
  • Lyssnarna hade många kompostfrågor. Arkivfoto.
  • Stefan Simonsen och Gunnar Westling.

Ingen kontroll införs trots nya kompostregler - lyssnarna fick svar på sina frågor

Ingen kontrollfunktion införs med anledning av att fastighetsägare på Åland nu ska registrera sina komposter hos kommunen eller Ålands miljöservice (Mise).

I förra veckan gick landskapsregeringen ut och påminde om att fastighetsägare sedan den 1 januari 2023 måste anmäla sin matavfallskompost till kommunen eller Mise, och att en ny lag från 1 januari i år gör det möjligt för alla fastigheter att ha en kompost.

Miljöingenjör Gunnar Westling från landskapsregeringen och Mises förbundschef Stefan Simonsen gästade Ålands Radio i morse och klargjorde att det endast är isolerade komposter för matavfall, inte kallkomposter för trädgårdsavfall, som ska registreras, och de sade också att ingen kontroll kommer införas med anledning av de nya reglerna.
- Vi har absolut inga resurser till det och jag tror ingen blir glad om vi använder våra kunders pengar till en människa som går runt och kontrollerar komposter, säger Stefan Simonsen.

Svar på lyssnarnas kompostfrågor

Ålands Radio bad lyssnarna skicka in sina frågor gällande de nya kompostreglerna. Här redovisar vi frågorna samt svaren från Gunnar Westling (GW) och Stefan Simonsen (SS). 

Vad gäller vid fritidshus? Måste man anmäla även där? Vad gäller om komposten är en icke isolerad kallkompost?  

GW: Ja för sommarstugor med kompost måste anmälan skickas till kommunen/Mise. Det kan skilja sig mellan olika kommuner/Mise. Kompost som bara används sommartid behöver inte vara isolerad. 

SS: Om man vill ha en kompost vid sitt fritidshus så skall man anmäla detta, men man måste inte ha kompost. De flesta fritidshus har låst hus och därmed tillgång till kompost. Cirka 700 fritidshus inom Mise har tjänsten ”ta hem” till sitt egnahemsboende (kan ha kompost i egnahemshuset). Vi tvingar ingen att ha kompost, detta är en möjlighet. 

Måste man registrera en kompost för trädgårdsavfall?  

SS: Nej, behövs inte. 

Är bokashikompost godkänd?  

SS: Nej, tyvärr inte hos Mise. Bokashi eller inomhuskomposter kan användas som komplement men godkänns inte som en fullständig hantering av bioavfall. Det krävs även en isolerad utekompost. 

Ska en renskompost, med ogräs också anmälas, registreras?  

GW: Anmälan behöver inte göras för komposter för trädgårdsavfall.  

Är det här ett sätt att avskräcka människor från att kompostera? Hur är det möjligt att allt ska byråkratiseras?  

GW: Syftet är att säkerställa att kompostering sker korrekt.  

Vem har dessa "svarta" komposter?  

GW: Troligtvis är det ingen som ”svartkomposterar” med flit utan oanmälda komposter beror på brist på information och om komposter inte sköts korrekt kan det bero på att skötselråd inte nått fram till fastighetsägaren. 

Det här miljöarbetet är nog inte lätt. Först lär vi oss sortera sopor som sedan i hög grad bränns... ännu. Och många har fortfarande ingen känsla för att vi måste tänka och sköta vår miljö, men att sedan börja kontrollera var och ens lilla kompost hemma?? Finns det faktiskt resurser för det? Hur ska det finansieras?  

SS: Vi hänvisar till Mises hemsida när man fyller i blanketten från och med den 15 maj. Mise följer de politiska beslut som lagtinget har tagit. Mise har varit mån att vara i bräschen för utvecklingen, så att man nu frångår tidigare välfungerande insamlingssystem kan kännas som ett steg bakåt. Men – Mise följer den åländska lagen.  

Där jag bor får jag sänkt avfallsavgift om jag har kompost för matavfall, på så sätt är det redan registrerat hos kommunen. Dessutom skapar jag bra matjord. Alltså inget nytt. De som tidigare anmält kompost till kommun eller Mise, behöver de igen anmäla sig nu då? 

GW: Komposten behöver finnas anmäld hos kommunen/Mise. Anmälan ska enligt lagen uppdateras vart femte år eller om hushållet byter kompost. Anmälan ska göras senast inom två månader från att komposten tas i bruk och fastighetsägaren ska meddela kommunen/Mise inom två månader om komposteringen avslutas. Kommunerna/Mise kan ha olika regler för vilka komposter de anser registrerade eller inte registrerade. Kommunerna/Mise måste gå ut med info om detta. 

SS: Nej. 

Vad jag förstår så handlar det om att ge möjlighet till förlängt tömningsintervall åt också andra än enpersonshushåll. Vad blir avgiften för det här per hushåll?  

SS: Avgiften blir 14 euro lägre = 182 euro lägre per år. 

När jag bodde i Mariehamn 2004 så hade vi till och med kompostgranskare. Det är jättebra, då fick man tips och råd om komposten var för torr eller våt eller om något annat problem gjorde att den inte fungerade. Kommer den här kompostgranskaren fungera på samma sätt? 
 
SS: Vi hjälper gärna till med tips, kolla hemsidan, sök på nätet eller kontakta Mises kundtjänst. 

Vad händer om man inte anmäler att man har kompost? (Blir det någon avgift då?) Hur ska ni hålla koll på det här?  

SS: Vi kommer ge mer info om detta den 15 maj. 
 

Fotnot: Ålands Radio publicerar undantagsvis en längre text på webben för att ge utrymme för publikens frågor och Mises och Landskapets svar. 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »