Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 15 oktober, 2010 - 12:52Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Gamla bilbatterier brandrisk på färjor

Gamla bilbatterier som transporteras på färjorna kan utgöra en brandrisk. Tullen i södra Finland har upptäckt olagliga laster med gamla bilbatterier på väg till Tallinn. I år har tullen tagit 22 bilar som varit på väg till någon av färjorna från Helsingfors till Tallinn med transport av gamla blybatterier, utan tillstånd och nödvändiga säkerhetsåtgärder. Enligt Helsingin Sanomat transporteras stulna batterier olagligt från Finland till Baltikum där man tar tillvara blyet. I maj började en lastbil, på väg till en av färjorna, brinna på grund av lasten. Tullen, som endast sporadiskt kan kontrollera avgående laster, har varnat rederierna för riskerna.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »