Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 18 september, 2021 - 12:33Uppdaterad: lördag, 18 september, 2021 - 12:33
  • De nya parkeringsplatserna blir i södra ändan av parkeringen. Arkivbild.

Fler parkeringsplatser vid Maxinge

Det blir ett 20-tal nya parkeringsplatser vid Maxinge efter att bolaget får köpa mark av kommunen och detaljplanen godkänts.

Det var i juli 2020 som Maxinge anhöll om köp av mark av kommunen och detaljplaneändring. Efter ett antal turer i kommunen godkände kommunstyrelsen på sitt senaste möte att cirka 800 kvadratmeter mark säljs för drygt 26.000 euro och ändringen i detaljplanen godkändes också.
De nya parkeringsplatserna blir i södra ändan av parkeringen mot gång- och cykelbanan. Det betyder att gc-banan och planteringen ska flyttas ett par meter för att bereda plats för de nya parkeringsplatserna.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »