Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 15 augusti, 2022 - 11:16Uppdaterad: måndag, 15 augusti, 2022 - 13:01

Fifax anläggning måste saneras

Livsmedelsverket har beslutat att Fifax anläggning i Eckerö måste saneras till följd av det konstaterade IHN-utbrottet i juni i år.

Enligt beslutet ska anläggningens bassänger, vattencirkulationssystem, redskap, utrustning, fordon och annat material som kan ha kontaminerats, rengöras och desinficeras enligt en saneringsplan som fastställs senare. Material som inte kan desinficeras skall förstöras och efter saneringen ska anläggningen vara tom i minst 6 veckor, detta skriver Fifax Abp i ett pressmeddelande.

I juni konstaterade Fifax att man hittat fisksjukdomen IHN bland regnbågsforeller i bolagets anläggning i Eckerö, som ledde till att 26 personer permitterades. Under övervakning av de åländska djurskyddsmyndigheterna har Fifax utfört slakt och avlivning av fiskarna i anläggningen, som nu är tom på fisk.

Livsmedelsverket utfärdar möjligen ett separat beslut gällande riskreducerande åtgärder för att förhindra ny smitta vid ett senare skede. Fifax fulla fiskbestånd och produktionsnivå skjuts framåt på grund av saneringsplanen. Bolaget meddelar om tidtabellen och inverkningarna av saneringsåtgärderna samt återuppstarten av produktionen när saneringsplanen är klar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »