Publicerad: fredag, 11 januari, 2019 - 11:51

Evolver avyttrar innehav i svenskt ventilationsbolag

Investeringsbolaget Evolver har tecknat avtal om försäljning av Aurvandilkoncernen med de verksamhetsdrivande ventilationsbolagen Creovent i Stockholm och Thorszelius i Uppsala.

Affären innebär att Creovent blir en del av en större installationsgrupp och enligt Peter Lindström på Evolver är detta positivt ur ett åländskt perspektiv.

- Många ägare i Creovent är ålänningar och en stor del av avkastningen från affären kanaliseras till Åland, skriver Peter Lindström.

Företaget som köper Creovent heter Airteam Sweden AB.