Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 18 april, 2024 - 21:11Uppdaterad: torsdag, 18 april, 2024 - 21:11
  • Hittills i år är det polisen som gjort flest barnskyddsanmälningar, följt av skolor och hälsovården. Genrefoto.

Antalet barnskyddsanmälningar ökar kraftigt – fler misstankar om våld mot barn

Antalet barnskyddsanmälningar har hittills i år ökat med 30 procent jämfört med samma tidsperiod i fjol. Kommunernas socialtjänst, KST, tror inte att man kommer att kunna leva upp till de lagstadgade behandlingstiderna.  

Paulina Eklund, områdeschef för barnskyddet, säger att antalet barnskyddsanmälningar brukar fluktuera men att det nu är fråga om en ganska stor ökning. Just nu ser KST en ökning av fall där det finns misstanke om att föräldrar brukat våld mot sina barn.  

– Jag tror inte att våldet har ökat utan att personal med anmälningsplikt har uppdagat våldet på ett sätt som man kanske inte gjort tidigare, säger Paulina Eklund.  

Eftersom barnskyddsanmälningarna ökar samtidigt som KST inte har alla socialarbetartjänster besatta så kan alla ärenden inte behandlas inom den tidsram som lagen kräver.  

– De barn med störst behov tar vi alltid först. Vi har också möjlighet att lägga in insatser under utredningens gång. Jag tror vi kommer att kunna ge service åt alla, säger Paulina Eklund.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »