• Ålandsbanken förbättrade rörelseresultatet. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.
Vd Peter Wiklöf intervjuas av Marika Kvarnström
Publicerad: tisdag, 13 februari, 2018 - 09:23, uppdaterad: tisdag, 13 februari, 2018 - 13:50

Ålandsbanken ökade rörelseresultatet med fyra procent

Ålandsbanken presenterade sitt bokslut för år 2017 under morgonen. Det visade att rörelseresultatet ökade med fyra procent förra året. Från 25,1 miljoner euro för år 2016 till 26,0 miljoner euro år 2017.

Men även kostnaderna ökade med nio procent när man jämför med året innan.

- Den enskilt mest positiva delen i vår volymökning kan ses i den markanta tillväxten i kundernas placeringsvolymer. Våra kostnader steg relativt kraftigt under året , vilket till stora delar var drivet av projektkostnader kopplade till lanseringen av en ny IT-plattform på kapitalmarknadssidan samt fortsatta anställningar för att utveckla vår kundaffär, säger vd Peter Wiklöf i ett pressmeddelande.

Styrelsen föreslår en dividend på 65 cent per aktie till aktieägarna. I fjol fick man 60 cent per aktie i dividend.

Fler Nyheter

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.

Varvstiden för Baltic Princess förlängs

Tallink-Siljas fartyg Baltic Princess blir på varv längre än planerat.

Avslag för motion om åländska gymnasieprov

Det är olyckligt att det förekommer språkfel i studentskrivningar! Det anser lag- och kulturutskottet som uppmanar landskapsregeringen att följa den språkliga utvecklingen. Utskottet föreslår ändå att lagtinget ska förkasta en motion av Axel Jonsson, Ålands framtid, som vill att man utarbetar en åländsk gymnasieexamination som har förutsättningar att fungera felfritt på svenska.

126.600 euro för Kökarbutiken

Aktieemissionen för Nya Kökarbutiken fortsätter gå som tåget. Nu har 126.600 euro kommit in, vilket vida överstiger minimimålet som låg på 50.000 euro.

Waldorfskolan förlorar ekonomiskt stöd

Waldorfskolans kanslist Petra Karlsson intervjuas av Marika Kvarnström
Lagen är tydlig, det är kommunen eller huvudmannen som finansierar grundskolan! Det säger utbildningsminister Tony Asumaa med anledning av att Waldorfskolan är missnöjd över att de i och med ändrade landskapsandelar får mindre stöd än tidigare.

Finlandskabeln borde ha fungerat

Jan Kahlroth intervjuas av Frippe Granlund
De automatiska system, alltså detekteringen, som ska känna av att det blivit ett strömavbrott fungerade inte och därför fungerade inte heller finlandskabeln vid strömavbrottet i morse. Det säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

Nu är strömmen tillbaka

Mjölkbonden Ole Blomqvist i Gesterby, Sund var utan ström i drygt en timme. Telefonintervju av Kjell Brändström.
Hela Åland utom delar av skärgården blev strömlöst strax efter klockan åtta i morse. En dryg timme senare var strömmen tillbaka.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.