Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 4 augusti, 2022 - 15:22Uppdaterad: fredag, 5 augusti, 2022 - 05:39
  • Ålandsdelegationen har beviljat landskapet coronastöd.

Åland ska få coronastöd

Ålandsdelegationen beviljar landskapet ett bidrag på drygt 17,5 miljoner euro med anledning av covid 19-pandemins inverkan under 2020.

Landskapet lämnade in en anhållan om särskilt bidrag från staten för att täcka sådana kostnader som föranletts av pandemin och som skäligen inte bör täckas av landskapet.

Totalbeloppet som landskapsregeringen anhöll om var 17.537.120 euro och det är främst för understöd till näringslivet och anknutna organisationer, kommunala sektorn samt kostnader för att hantera den stora arbetslösheten.
Dessutom ingår kostnader för ledningsfunktion och information samt tryggande av försörjningsberedskapen.

För att beslutet ska bli verkställt måste det stadfästas av president Sauli Niinistö på föredragning från Finansministeriet, som idag har fått ta del av delegationens beslut. Om presidenten väljer att inte stadfästa beslutet ska ärendet tillbaka till Ålandsdelegationen för ny behandling.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »