Publicerad: torsdag, 27 april, 2017 - 11:18
  • Jens Wickholm, foto Tomas Tornefjell.
  • Nya Frideborg,foto Tomas Tornefjell.

Första spadtaget i marken för det Nya Frideborg.

I februari 2015 totalförstördes ungdomslokalen Frideborg i en brand. Sedan dess har föreningen Hembygdens vänner i Jomala jobbat för att få en ny ungdomslokal.

Nu har man tagit det första spadtaget och i december räknar man med att Nya Frideborg ska stå klart. Det framkom under gårkvällens informationsmöte i Södersunda skola om Nya Frideborg.