Publicerad: fredag, 31 mars, 2017 - 12:44Uppdaterad: fredag, 31 mars, 2017 - 13:26
  • Myndighetschef Stig Abrahamsson informerade om nya taxor inom livsmedels- och hälsoskyddstillsynen. Foto: Tomas Tornefjell

Ålands näringsliv föredrar ökad egenkontroll och färre inspektioner

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, inför nya taxor från den 1 april inom livsmedels- och hälsoskyddstillsynen. Ändringen, som innebär att man går över från ett system med årsavgifter till inspektionsavgifter, beräknas leda till att avgifterna sänks med i genomsnitt med 15 procent.

I går hade ÅMHM ett öppet informationsmöte där Ålands näringslivs Vd Anders Ekström och Johan Lindholm, som är Handels- & evenemangsansvarig efterlyste färre inspektioner och fler egenkontroller inom livsmedels- och hälsoskyddstillsynen.

- I snitt blir det en lägre avgift, men större verksamheter med större risker får flera besök och därmed högre avgift, sade myndighetschef Stig Abrahamsson vid ÅMHM.