Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 31 mars, 2017 - 12:44Uppdaterad: fredag, 31 mars, 2017 - 13:26
  • Myndighetschef Stig Abrahamsson informerade om nya taxor inom livsmedels- och hälsoskyddstillsynen. Foto: Tomas Tornefjell

Ålands näringsliv föredrar ökad egenkontroll och färre inspektioner

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, inför nya taxor från den 1 april inom livsmedels- och hälsoskyddstillsynen. Ändringen, som innebär att man går över från ett system med årsavgifter till inspektionsavgifter, beräknas leda till att avgifterna sänks med i genomsnitt med 15 procent.

I går hade ÅMHM ett öppet informationsmöte där Ålands näringslivs Vd Anders Ekström och Johan Lindholm, som är Handels- & evenemangsansvarig efterlyste färre inspektioner och fler egenkontroller inom livsmedels- och hälsoskyddstillsynen.

- I snitt blir det en lägre avgift, men större verksamheter med större risker får flera besök och därmed högre avgift, sade myndighetschef Stig Abrahamsson vid ÅMHM.

 

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »