Publicerad: torsdag, 6 november, 2014 - 11:40, uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:44

Partiledarna om framtidens kulturdelegation

Idag ger partiledarna både inom och utanför regeringsblocket kulturminister Johan Ehn (MS) svar på tal - behövs det en förnyelse av kulturdelegationens sammansättning och befogenheter? Förnyelse och debatt välkomnas men många frågetecken reses också. Hör Camilla Gunell (s), Harry Jansson (c), Katrin Sjögren (lib) och Axel Jonsson (ÅF) om vem som ska fördela kulturpengarna och vem som bör sitta i kulturdelegationen. Behöver vi alls en kulturdelegation om den inte ska fördela pengar?? Redaktör är Eva Nyberg