Publicerad: fredag, 28 november, 2014 - 11:40, uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:38

Motordriven sjöfart lockade stor publik

Auditoriet i Ålands sjöfartsmuseum var abslout fullsatt igår kväll då årets utgåva av Sjöhistorisk årsskrift för Åland utkom. Aldrig har vi haft så här stor uppslutning tidigare konstaterade antikvarie Anna Grönholm och tillskrev det stora intresset kvällens föredragshållare, Lars-Erik Eriksson. Han talade på temat motordriven åländsk sjöfart under de senaste 100 åren och illustrerade sin framställning med många bilder. Den mycket initierade publiken bidrog med en hel del kommentarer och synpunkter. Betydligt mindre insatt redaktör på plats var Eva Nyberg.