Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 11 februari, 2015 - 11:40Uppdaterad: måndag, 19 september, 2016 - 10:27

Kastelholms kungsgård skyddas

Kastelholms kungsgård, vars nuvarande byggnader härstammar från 1770-talet, bör skyddas enligt lagen om skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det framgår av en framställan gjord av överantikvarie Elisabeth Palamarz på museibyrån. På uppdrag av kulturminister Johan Ehn har en noggrann dokumentation gjorts av kungsgårdens byggnader och omgivning inklusive trädgårdsanläggningen från 1700-talet. Utredningen listar de kulturhistoriska värden som finns på gården och vilka hänsyn som bör tas om en ny verksamhet inleds där. Behovet av formell juridisk skyddsstatus för de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som redan är i landskapets ägo har uppkommit i och med att allt nu överförs till det nybildade fastighetsverket och alltså framöver inte längre administreras av museibyrån. Redaktör är Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »