Publicerad: måndag, 7 oktober, 2019 - 09:32

Mariehamn

Staden Mariehamn grundades 1861 då Åland var en del av det ryska imperiet. Dåvarande ryske tsaren Alexander II uppkallade staden efter sin hustru - Maria Alexandrovna.

Mariehamns stad är den kommun med flest invånare på Åland. Här bodde 11 743 personer vid årsskiftet. Drygt 17 procent av invånarna är under 18 år.

En av de hetaste frågorna just nu i staden är hur man ska förtäta och utveckla centrum, så att fler kan jobba och bo där

Valdeltagandet i det senaste kommunalvalet 2015 var 64,4 procent. Det var det lägsta röstdeltagandet på hela Åland

I år ställer 110 kandidater upp för 8 olika partier. Endast 27 personer väljs till ordinarie ledamöter i stadsfullmäktige.